logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu "Bělotín, za nádražím ČD" e.č. 259/2019

Vyvěšení: 5.8.2019
Sejmutí: 21.8.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019