logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná vyhláška - vyrozumění o pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání - "lokalita Pod Křivým -rekonstrukce ulice Havlíčkova" e.č. 189/2018

Vyvěšení: 15.5.2018
Sejmutí: 31.5.2018
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Vyhlášky a nařízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017