logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na funkční místo - samostatný referent na Odboru správy majetku e.č. 185/2019

Vyvěšení: 29.5.2019
Sejmutí: 17.6.2019
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

     Lhůta podání přihlášek: do 14.06.2019 do 13:30 hodin

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OSM"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019