logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení na místo - metodik veřejných zakázek na Odboru investic MěÚ Hranice e.č. 428/2021

Vyvěšení: 22.11.2021
Sejmutí: 9.12.2021
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Výběrová řízení

     Lhůta pro podání přihlášek: 08.12.2021 do 17:00 hodin

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VZ"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021