logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - e.č. 250/2022

Vyvěšení: 22.6.2022
Sejmutí: 11.7.2022
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Výběrová řízení

Lhůta pro podání přihlášky končí dne 08.07.2022 do 13.30 hod.

Označení obálky: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OSÚ"

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies