logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, MěÚ Hranice e.č. 340/2020

Vyvěšení: 15.9.2020
Sejmutí: 12.10.2020
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Výběrová řízení

      Lhůta podání přihlášek: 09.10.2020 do 13:30 hodin

      Označení obálek: "NEOTVÍRAT -VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OSÚ"

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020