logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení na místo referenta - neúředníka pověřeného přípravou a realizací investičních akcí MěÚ Hranice - e.č. 442/2023

Vyvěšení: 21.11.2023
Sejmutí: 8.12.2023
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Výběrová řízení

              Lhůta pro podání přihlášek končí dne 07.12.2023 ve 14:00 hodin.

              Obálka s označením "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - INV"

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies