logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo referenta Oddělení územního plánování na Odboru rozvoje města MěÚ Hranice e.č. 254/2018

Vyvěšení: 27.6.2018
Sejmutí: 23.7.2018
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ- ÚP"

    Lhůta podání přihlášek: 20.07.2018 do 13:30

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017