logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo referenta Oddělení územního plánování na ORM MěÚ Hranice - e.č. 511/2017

Vyvěšení: 14.12.2017
Sejmutí: 1.2.2018
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

       

      Lhůta podání přihlášek : do 31.01.2018 do 17:00 hodin

      Označení obálek: ,,NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚP''

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017