logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo sociálního pracovníka - výkon sociálně-právní ochrany dětí na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí MěÚ Hranice e.č. 2/2019

Vyvěšení: 3.1.2019
Sejmutí: 21.1.2019
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

      Lhůta podání přihlášek: do 18.01.2019 do 13:30 hod.

      Označení obálek: "NEOTVÍRAT- VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ -OSPOD"

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019