logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo sociálního pracovníka - výkon sociálně-právní ochrany dětí na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí MěÚ Hranice e.č. 255/2018

Vyvěšení: 27.6.2018
Sejmutí: 16.7.2018
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

   Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OSPOD"

   Lhůta podání přihlášek: 13.07.2018 do 13:30 hod.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017