logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo sociálního pracovníka - výkon sociálně-právní ochrany dětí na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí MěÚ Hranice e.č. 275/2020

Vyvěšení: 21.7.2020
Sejmutí: 10.8.2020
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Výběrová řízení

     Lhůta pro podání přihlášek: 07.08.2020 do 13:30 hodin

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OSPOD"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020