logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo úředníka na úseku dopravně - správních agend v působnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování tech. způsobilosti vozidel na Odboru vnitřních věcí MěÚ Hranice e.č. 208/2019

Vyvěšení: 12.6.2019
Sejmutí: 4.7.2019
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

     Lhůta podání přihlášek: do 3.7.2019 do 17:00 hodin

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉŘÍZENÍ - OD"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019