logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo úředníka na úseku dopravně - správních agend v působnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování tech. způsobilosti vozidel na Odboru vnitřních věcí MěÚ Hranice e.č. 248/2019

Vyvěšení: 23.7.2019
Sejmutí: 30.9.2019
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

      Lhůta podání přihlášek: do 27.9.2019 do 13:30 hodin

      Označení obálek: "NEOTVÍRAT- VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OD"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019