logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem činnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování technické způsobilosti vozidel na Odboru vnitřních věcí, Oddělení dopravně-správních agend MěÚ Hranice - e.č. 262/2024

Vyvěšení: 4.7.2024
Sejmutí: 23.7.2024
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Výběrová řízení

              Lhůta pro podání přihlášky končí dne 22.07.2024 v 17:00 hod.

              Označení obálky ,,NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OD"

Přílohy ke stažení

VŘ - DSA-komisař a technik (450,53 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies