logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku lesního hospodářství a myslivosti na OSUZPD, MěÚ Hranice e.č. 237/2019

Vyvěšení: 4.7.2019
Sejmutí: 5.8.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Výběrová řízení

     Lhůta podání přihlášek: do 2.8.2019 do 13:30 hodin

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OŽP"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019