logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku lesního hospodářství a myslivosti na OSUŽPD, MěÚ Hranice e.č. 281/2019

Vyvěšení: 27.8.2019
Sejmutí: 23.9.2019
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

     Lhůta pro podání přihlášek: do 20.09.2019 v 13:30 hodin

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OŽP"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019