logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství na OSUŽPD, Oddělení životního prostředí MěÚ Hranice e.č. 311/2019

Vyvěšení: 2.10.2019
Sejmutí: 29.10.2019
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

     Lhůta pro podání přihlášek: do 25.10.2019 do 13:30 hodin

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ- OŽP"

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019