logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku památkové péče na Odboru školství, kultury a tělovýchovy - MěÚ Hranice - e.č. 501/2017

Vyvěšení: 7.12.2017
Sejmutí: 8.1.2018
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

      Lhůta podání přihlášek: do 05.01.2018 do 13:30 hodin

      Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OŠK"

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017