logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vodního hospodářství a dopravní stavby na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy na MěÚ Hranice e.č. 12/2022

Vyvěšení: 11.1.2022
Sejmutí: 31.1.2022
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Výběrová řízení

      Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  - VH, DS"

      Lhůta pro podání příhlášek: 28.01.2022 do 13:30 hodin

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022