logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vodního hospodářství na Odboru stavební úřad, životní prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice- e.č. 15/2021

Vyvěšení: 14.1.2021
Sejmutí: 29.1.2021
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Výběrová řízení

     Lhůta pro podání přihlášek končí dne 29.1.2021

     Označení obálky : "NEOTVÍRAT- VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-VH"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021