logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku živnostenského úřadu na odboru Obecní živnostenský úřad, MěÚ Hranice e.č. 16/2019

Vyvěšení: 14.1.2020
Sejmutí: 3.2.2020
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Výběrová řízení

     Lhůta podání přihlášek: 31.01.2020 do 13:30 hodin

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OŽÚ"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020