logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo úředníka - právníka na Oddělení právní, MěÚ Hranice e.č. 11/2022

Vyvěšení: 10.1.2022
Sejmutí: 31.1.2022
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Výběrová řízení

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OP"

     Lhůta pro podání přihlášek: 31.01.2022 do 17:00 hodin

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022