logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výběrové řízení - na místo vedoucího úředníka - vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí - MěÚ Hranice - e.č. 192/2018

Vyvěšení: 17.5.2018
Sejmutí: 11.6.2018
Zdroj: MěÚ - Právní a personálně organizační
Typ: Výběrová řízení

         Lhůta podání přihlášek: do 08.06.2018 do 13:30 hod.

         Označení obálek: "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OSPOD"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017