logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k obnovení nájmu uživatelům hrobových míst městského hřbitova v Hranicích, hřbitova u Kostelíčka a hřbitova v Drahotuších e.č. 560/2018

Vyvěšení: 28.11.2018
Zdroj: MěÚ - odbor správy majetku
Typ: Ostatní

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019