logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídek - "Budova autobusového nádraží Hranice - oprava střechy II" e.č. 379/2021

Vyvěšení: 14.10.2021
Sejmutí: 2.11.2021
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Veřejné zakázky

      Označení obálek: "ZAKÁZKA - Budova autobusového nádraží Hranice - oprava střechy                                    II -NEOTVÍRAT"

      Lhůta podání nabídek: 01.11.2021 do 10:00 hodin

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021