logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídek- Budova autobusového nádraží Hranice- Zelená střecha III - e.č. 359/2021

Vyvěšení: 1.10.2021
Sejmutí: 20.10.2021
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Veřejné zakázky

      Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.10.2021 v 10:00 hod.

       Označení obálek: ,, ZAKÁZKA -  Budova autobusového nádraží Hranice- Zelená střecha III                                                    -   NEOTVÍRAT"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021