logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídek - "Oprava obslužné komunikace včetně parkovacích stání - Drahotuše" e.č. 291/2019

Vyvěšení: 5.9.2019
Sejmutí: 24.9.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

      Lhůta k podání nabídky končí: 23.09.2019 v 10:00 hodin

     Označení obálek: "ZAKÁZKA - Oprava obslužné komunikace včetně parkovacího stání - Drahotuše - NEOTVÍRAT"

Přílohy ke stažení

20190905141445913 (1 496,87 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019