logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídek - Pojištění města Hranice e.č. 350/2019

Vyvěšení: 5.11.2019
Sejmutí: 21.11.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

      Lhůta podání nabídek: 20.11.2019 do 10:00 hodin

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - VZ: Pojištění města Hranice část..." 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019