logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídek - Splašková kanalizace ul. Potštátská, Hranice - PD - e.č. 173/2023

Vyvěšení: 9.5.2023
Sejmutí: 5.6.2023
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.06.2023 do 11:00 hod.

     Označení obálky : ,,ZAKÁZKA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE UL. POTŠTÁTSKÁ, HRANICE - PD" - NEOTVÍRAT

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies