logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace "Administrace veřejných zakázek" e.č. 3/2019

Vyvěšení: 3.1.2019
Sejmutí: 25.1.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek:  24.1.2019 do 12:00 hod.

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - Administrace veřejných zakázek"

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019