logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídek- ZUŠ Hranice- výměna svítidel umělého osvětlení- II. etapa- e.č. 238/2020

Vyvěšení: 30.6.2020
Sejmutí: 13.7.2020
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Veřejné zakázky

       Lhůta pro podaní nabídek končí dne 10.7.2020 v 13:30 hod.

      Označení obálky: ,, ZÁKAZKA- ZUŠ Hranice- Výměna svítidel umělého osvětlení - II. etapa - NEOTVÍRAT"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020