logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Dodávka drogistického spotřebního materiálu pro MěÚ Hranice" e.č. 71/2018

Vyvěšení: 2.3.2018
Sejmutí: 20.3.2018
Zdroj: MěÚ - odbor správy majetku
Typ: Veřejné zakázky

Označení obálek: „NEOTVÍRAT - CENOVÁ NABÍDKY - DROGISTICKÝ MATERIÁL"

Lhůta podání nabídek: do 19.03.2018 do 13:00 hod.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017