logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - Dodávka drogistického spotřebního materiálu pro MěÚ Hranice - e.č. 87/2023

Vyvěšení: 13.3.2023
Sejmutí: 3.4.2023
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Veřejné zakázky

 Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.03.2023 ve 13:00 hod.

     Označení obálky : ,, NEOTVÍRAT - CENOVÁ NABÍDKA - DROGISTICKÝ MATERIÁL"

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies