logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - ,,Dodávka internetového portálu pro vzdělávání úředníků města Hranic'' - e.č. 497/2017

Vyvěšení: 6.12.2017
Sejmutí: 21.12.2017
Zdroj: MěÚ - samostatné pracoviště
Typ: Veřejné zakázky

       Lhůta pro podání nabídky: do 20.12.2017 do 16:00 hodin

       Označení obálek: ,,NEOTVÍRAT-SOUTĚŽ-Dodávka internetového vzdělávacího portálu pro                                                                                                    vzdělávání úředníků města Hranic''

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017