logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Domácí kompostéry pro BRKO" e.č. 351/2019

Vyvěšení: 6.11.2019
Sejmutí: 21.11.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

      Lhůta podání nabídek: 20.11.2019 do 10:00 hod.

      Označení obálek: "ZAKÁZKA - Domácí kompostéry pro BRKO - NEOTVÍRAT"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019