logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Hranice - doplnění splaškové kanalizace v Komenského ulici" e.č. 206/2019

Vyvěšení: 12.6.2019
Sejmutí: 2.7.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek: do 1.7.2019 do 16:00 hodin

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - Hranice, doplnení splaškové kanalizace v Komenského ulici"

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019