logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Hranice - Nástavby ul. Nerudova čp. 1721 a čp. 1848, Struhlovsko čp. 1536 - Stavebně technický průzkum a technicko-ekonomické posouzení e.č. 265/2019

Vyvěšení: 12.8.2019
Sejmutí: 28.8.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

      Lhůta podání nabídek: 27.8.2019 do 10:00 hod.

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTEŽ - Hranice - Nástavby ul. Nerudova čp. 1721, čp. 1848 Struhlovsko čp. 1536 - Stavebně technický průzkum a technicko-ekonimické posouzení "

Přílohy ke stažení

Výzva k podání nabídky (1 762,75 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019