logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Hranice - nástavby ul. Nerudova čp. 1721, 1848 a Struhlovsko čp. 1536 - Stavebně technický průzkum a technicko-ekonomické posouzení e.č. 290/2019

Vyvěšení: 5.9.2019
Sejmutí: 24.9.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

      Lhůta podání nabídek končí:  23.09.2019 v 11:00 hodin

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT -  SOUTĚŽ - Hranice - nástavby ul. Nerudova čp. 1721, čp. 1848 Struhlovsko čp. 1536 - Stavebně technick průzkum a technicko-ekonomické posouzení"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019