logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - Hranice - Severovýchodní obchvat - průzkumy pro dokumentaci pro územní rozhodnutí e.č. 80/2019

Vyvěšení: 15.3.2019
Sejmutí: 2.4.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta pro podání nabídky: 1.4.2019 v 10 hodin

     Označení obálek: " NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - "Hranice - Severovýchodní obchvat - průzkumy pro     

     dokumentaci pro územní rozhodnutí"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019