logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Kalendář 2019" e.č. 259/2018

Vyvěšení: 2.7.2018
Sejmutí: 23.7.2018
Zdroj: MěÚ - odbor školství, kultury a tělovýchovy
Typ: Veřejné zakázky

   Lhůta podání nabídky: 20.07.2018 do 10:00 hod.

   Označení obálek: NEOTVÍRAT "SOUTĚŽ - Kalendář 2019" 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017