logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "ochranná zídka jako protipovodňové opatření Hranice - Ochrana pozemku parc. čís. 98 před záplavami z potoku Ludina" e.č 34/2019

Vyvěšení: 6.2.2019
Sejmutí: 11.3.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

    Lhůta podání nabídek: 8.03.2019 do 9:00 hodin

    Označní obálek: "NEOTVÍRAT SOUTEŽ - Ochranná zídka jako protipovodňové opatření Hranice - Ochrana pozemku parc. čís. 98 před záplavami z potoku Ludina"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019