logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "ochranná zídka jako protipovodňové opatření Hranice - Ochrana pozemku parc. čís. 98 před záplavami z potoku Ludina e.č 572/2018

Vyvěšení: 13.12.2018
Sejmutí: 23.1.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek: do 22.01.2019 do 09:00 hodin

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - Ochranná zídka jako protipovodňovéopatření Hranice - Ochrana pozemku parc. č. 98 před záplavami z potoku Ludina"

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019