logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Oprava kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích" e.č. 10/2019

Vyvěšení: 11.1.2019
Sejmutí: 28.1.2019
Zdroj: MěÚ - odbor školství, kultury a tělovýchovy
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídky: do 25.01.2019 do 10:00 hod.

     Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - Kaple Valšovice"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019