logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Oprava podlah v suterénu budovy ZŠ a MŠ Drahotuše" e.č. 68/2019

Vyvěšení: 5.3.2019
Sejmutí: 26.3.2019
Zdroj: MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek: do 25.03.2019 11:00 hod.

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTEŽ "Oprava podlah v suterénu budovy ZŠ a MŠ Drahotuše "

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019