logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Oprava podlahy a podhledu tělocvičny ZŠ Šromotovo" e.č. 152/2019

Vyvěšení: 2.5.2019
Sejmutí: 22.5.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídek: do 21.5.2019 do 11:00 hodin

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ Oprava tělocvičny ZŠ Šromotovo"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019