logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Parkovací dům Billa - Studie proveditelnosti" e.č. 69/2019

Vyvěšení: 6.3.2019
Sejmutí: 28.3.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

    Lhůta podání nabídek: do 27.03.2019 do 12:00 hod.

   Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTEŽ - Parkovací dům Billa - Studie proveditelnosti"

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019