logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Projektová dokumentace odstranění zápachu v obci Velká" e.č. 230/2020

Vyvěšení: 24.6.2020
Sejmutí: 16.7.2020
Zdroj: Městský úřad Hranice
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta pro podání nabídek: 15.07.2020 do 10:00 hodin

     Označení obálek: "ZAKÁZKA - Projektová dokumentace odstranění zápachu v obci Velká - NEOTVÍRAT"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020