logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Rekonstrukce části ulice Pod Bílým kamenem - projektová dokumentace" e.č. 39/2019

Vyvěšení: 11.2.2019
Sejmutí: 12.3.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - "Rekonstrukce části  ulice Pod Bílým kamenem - projektová dokumentace"

    Lhůta podání nabídek:  do 11.03.2019 do 12:00 hodin

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019