logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výzva k podání nabídky - "Rekonstrukce objektu čp. 1466 Vrchlického - studie proveditelnosti" e.č. 578/2018

Vyvěšení: 18.12.2018
Sejmutí: 23.1.2019
Zdroj: MěÚ - odbor rozvoje města
Typ: Veřejné zakázky

     Lhůta podání nabídky: 22.01.2019 do 10:00 hodin

    Označení obálek: "NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - Hranice - Rekonstrukce objektu čp. 1466         v ul. Vrchlického - Studie proveditelnosti"

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019